Informationskvällar

Home / Informationskvällar

Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

 

Just nu har vi inga inplanerade informationskvällar.

Anmälan till informationskvällen görs till haidi.lefvert@angkarrskolan.se.

 

Välkomna!