Informationskvällar

Home / Informationskvällar

Vi har inga informationskvällar under våren utan dessa ligger på höstterminen. Vi återkommer med datum för höstens informationskvällar.

 

Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

Anmälan till informationskvällen görs till haidi.lefvert@angkarrskolan.se.

 

Välkomna!