Informationskvällar

Home / Informationskvällar

Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

 

Höstens informationskvällar är:

  • onsdag 10 oktober klockan 18.00
  • onsdag 14 november klockan 18.00

 

Anmälan till informationskvällen görs till haidi.lefvert@angkarrskolan.se.

 

Välkomna!