Specialpedagoger

Home / Specialpedagoger

För varje årskurs ansvarar en specialpedagog för att tillsammans med fyra mentorer och tre resurspersoner ser över elevernas behov hela skoldagen både kunskapsmässigt och socialt. Denna stödstruktur kallas fyrklöver och träffas varje morgon 30 minuter för att se över kortsiktiga och långsiktiga åtgärder samt innehåll i undervisningen och hur vi bemöter elevernas olika behov.

Specialpedagogerna har undervisning både enskilt och i mindre grupper. Specialpedagogerna ansvarar även för att screena samtliga elever i kärnämnena för att kunna sätta in riktat stöd.

Våra specialpedagoger/speciallärare

  • Britta Larsson Lindberg, specialpedagog, ansvarig för engelska
  • Naemi Köhlin, specialpedagog
  • Eva Herstorp, förstelärare och ansvarig för pedagogik i svenska
  • Maria Martling, specialpedagog med inriktning mot problematisk skolfrånvaro
  • Helene Lindecrantz, specialpedagog
  • Jakob Paalzow, speciallärare med inriktning matematik och Abakus
  • Susann Andersson, speciallärare med inriktning matematik

All personal på skolan är erfarna i att möta barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och grav dyslexi. Vi hjälper våra elever med olika strategier och inlärningsmetoder för att hantera sina svårigheter. För att skolgången ska bli så bra som möjligt, har vi ett nära samarbete med föräldrarna kring gemensamma utvecklingsmål. Både kunskapsmässigt och socialt. Vi har en kontinuerlig uppföljning av ditt barns skolgång tillsammans med er hemkommun.