Informationskvällar

Home / Informationskvällar

Under läsåret har vi ett antal informationskvällar inför en ev ansökan till skolan. Informationen vänder sig både till föräldrar och elever. Vi kommer att kort presentera skolan och dess pedagogik och en eller flera elever kommer att berätta hur det är att gå på skolan. Informationen tar ca två timmar.

 

Följande datum har du möjlighet att komma på informationskväll under läsår 19/20:

Onsdagen 13 november klockan 18.00

Onsdagen 4 december klockan 18.00 – inställd, ni som har anmält er kommer att få information mailledes.

Onsdagen 12 februari klockan 18.00

 

Anmälan till informationskvällen görs till haidi.lefvert@angkarrskolan.se.

 

Välkomna!