Klagomålshantering

Home / Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering på Stiftelsen nya Ängkärrskolan

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för oss att ständigt utveckla vår verksamhet och snabbt kunna rätta till brister som uppstår i verksamheten. Därför är det viktigt att vi på skolan får ta del av era eventuella klagomål.

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta ditt barns mentor via mail, telefon eller Schoolsoft. Om du känner att du inte får gehör för ditt klagomål eller anser att du inte fått rätt hjälp kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor

Kontakta rektor via mail, telefon eller Schoolsoft med ditt klagomål. Om du efter samtalet är fortsatt missnöjd kan du kontakta huvudmannen.

3. Kontakta huvudmannen

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Vill du ha en återkoppling på ditt ärende behöver du lämna dina kontaktuppgifter men det går även bra att lämna klagomål anonymt.

Klagomålet lämnas på blankett för förslag, synpunkter och klagomål. Blanketten mailas till stiftelsen@angkarrskolan.se. Har du inte möjlighet att maila blanketten går det bra att skicka blanketten med post till: Styrelsen, Stiftelsen nya Ängkärrskolan, Ängkärrsgatan 9, 171 70 SOLNA.

Skolans rektor tar emot klagomålsblanketten och ser till att huvudmannen får ta del av den. Om du har önskat återkoppling kommer vi att kontakta dig inom två arbetsveckor för att beskriva hur vi kommer att hantera klagomålet. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se

Har du frågor om klagomålshanteringen?

Kontakta rektor Josefin Mellberg, josefin.mellberg@angkarrskolan.se, 08-120 21 671.